Calcita Cantera la Constancia, Can Poal, Terrassa, Valles ...
Descripción: Calcita Cantera la Constancia, Can Poal, Terrassa, Valles Occidental, Barcelona, Catalunya, España 11 x 14 x 10 cm. Geoda de calcita abierta.