Wulfenita. Mina Ojuela. Mapimi. Durango. Mexico. Tamaño ...
Descripción: Wulfenita. Mina Ojuela. Mapimi. Durango. Mexico. Tamaño 5x2.5 cm.