Topacio, Cuarzo, Muscovita, Albita, etc. Gaoligong Mts., ...
Descripción: Topacio, Cuarzo, Muscovita, Albita, etc. Gaoligong Mts., Nujiang, Yunnan, China 9 x 7 x 6 cm